W MAGAZINE

FEBRUARY 2013 PHOTO: GIOVANNA BATTAGLIA